Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Mae Menter Aberystwyth yn cynnal Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig eleni ar gyfer siopau tref Aberystwyth! Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ein digwyddiad Goleuo’r Dref ar y 4ydd o Ragfyr – felly, os hoffech i ni ystyried eich ffenestr – rhowch...
Helfa Trysor Nadolig

Helfa Trysor Nadolig

Mae ein helfa trysor yn ôl! Rydym wedi cyddio 15 ‘Nutcracker’ mewn ffenestri busnesau lleol yn Aberystwyth, ydych chi’n gallu darganfod nhw gyd? Mae’r helfa trysor yn agor ar Dachwedd y 5ed, ac yn rhedeg hyd at 5yh ar Dachwedd y 26ain. I ymgeisio, bydd angen i chi...

Beth sydd ymlaen i’r Nadolig…

Mae llwyth o ddigwyddiadau yn digwydd cyn Goleuo’r Dref (Aberystwyth), sydd ar y 1af o Ragfyr, 2018. Cyn y diwrnod: 1. Helfa Drysor y Coblynnod – ewch ati i chwilota yn ffenestri siopau’r dref am goblynnod coll Siôn Corn. Dewch o hyd i’r 20 coblyn, a dychwelwch y...