Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Mae Menter Aberystwyth yn cynnal Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig eleni ar gyfer siopau tref Aberystwyth! Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ein digwyddiad Goleuo’r Dref ar y 4ydd o Ragfyr – felly, os hoffech i ni ystyried eich ffenestr – rhowch...

Beth sydd ymlaen i’r Nadolig…

Mae llwyth o ddigwyddiadau yn digwydd cyn Goleuo’r Dref (Aberystwyth), sydd ar y 1af o Ragfyr, 2018. Cyn y diwrnod: 1. Helfa Drysor y Coblynnod – ewch ati i chwilota yn ffenestri siopau’r dref am goblynnod coll Siôn Corn. Dewch o hyd i’r 20 coblyn, a dychwelwch y...