Menter Aberystwyth

Partneriaeth adfywio ar gyfer Aberystwyth a’r ardal yw Menter Aberystwyth. Mae adfywiad cymunedol yn adeiladu ar yr ethos o gymuned gan annog pobl sy’n byw mewn ardaloedd arbennig i fynd i’r afael â phroblemau sy’n effeithio ar eu cymuned, yn hytrach na dibynnu ar atebion o’r tu allan.

Categorïau Gwobrau Cyntaf AberEnwebwch / Ceisio am Wobr

Digwyddiadau

Gwobrau Cyntaf Aber 2023

Mae’r gwobrau wedi eu cynllunio i gydnabod gwaith caled a cyfraniad eithriadol sydd yn cael ei ddangos gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Menter Aberystwyth.

Beth mae Menter Aberystwyth yn ei wneud? Pam ydym ni yma? Darganfyddwch mwy amdanom ag am ein amcanion!

Just who are Menter Aberystwyth? Find out about our amazing board members and see just who pulls this all together.

Not sure what we do? Find out more on our What We Do page - including our special events held annually.

You can find out the latest news from Menter Aberystwyth on our website, or subscribe to our newsletter.

Newyddion Diweddaraf

Cewch ddarllen am ein newyddion diweddaraf yma, neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr islaw ar gyfer diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch. Efallai hoffech chi ein dilyn ar Facebook, Twitter ag Instagram, ble byddem yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau a cynlluniau gweithgareddau.

Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth (Prosiect Aber)

Datblygu Gwefan ac Ap Aberystwyth (Prosiect Aber)

Mae Prosiect Aber yn fenter adfywio yn Aberystwyth, ac mae’n gwahodd tendrau ar gyfer datblygu gwefan integredig ac “ap” ar gyfer ffonau symudol. Nod y platfform digidol hwn yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr am Aberystwyth, gan gynnwys digwyddiadau, ...

read more
Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Adfywio Aberystwyth: £248,000 Hwb Ariannol i Ganol y Dref

Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU, wedi ei yrru gan Ffyniant Bro, a cefnogwyd gan Cyngor Sir Ceredigion. Mae 'Partneriaeth Aberystwyth' sy'n cynnwys Cyngor Tref Aberystwyth, Menter Aberystwyth, a Chlwb Busnes Aberystwyth wedi llwyddo i sicrhau £248,000 o gyllid...

read more
Mae gwobrau Menter Aberystwyth  yn ôl am flwyddyn arall!

Mae gwobrau Menter Aberystwyth  yn ôl am flwyddyn arall!

Er mawr lawenydd i'r trefnwyr, mae'r gwobrau poblogaidd a drefnir gan Fenter Aberystwyth yn ôl unwaith eto. Eleni, mae 13 o wobrau ar y cyfan - gan gynnwys yr hen ffefrynnau, rhai gwobrau newydd fel 'Gwobr Cefnogi Pobl' ac mae ein pleidlais gyhoeddus, ‘Digwyddiad y...

read more

Diolch Arbennig i’n Noddwyr

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cysylltwch â Menter Aberystwyth Heddiw

Cysylltwch