Y Bwrdd

Mae’r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn cynnwys yr unigolion canlynol, rhai yn cynrychioli ein partneriaid craidd ac eraill sy’n dod ag arbenigedd a phrofiad penodol. Mae 9 Aelod o’r Bwrdd ar hyn o bryd, ac mae gan bob yr un ohonynt ddiddordeb mewn datblygu a hyrwyddo Aberystwyth gan roi o’u hamser yn wirfoddol i fynychu cyfarfodydd:

Hannah Bunting

Cadeirydd

Kerry Ferguson

Trysorydd

Alex Hales

Aelod o’r Bwrdd

Laura Klemencic

Aelod o’r Bwrdd

Rosemary Rhys

Chynrychiolydd y Sector Wirfoddol
Mae Rosemary yn un o’r brif drefnwyr o’r wŷl lwyddiannus cymunedol Castell Rock sy’n cael ei chynnal yng Nghastell Aberystwyth. Mae Rosemary yn Gynlluniwr Uwch gyda Cyngor Sir Ceredigion ac hefyd yn helpu ym musnes hunan arlwyo y teulu. Mae hi’n credu’n gryf ym mhostensial Menter Aberystwyth fel mudiad i drefnu digwyddiadau i ddenu ymwelwyr i’r ardal, i wneud cysylltiadau rhwng busnesau a mudiadau i wella cyfleoedd marchnata a datblygu prosiectau i hyrwyddo ei hardal lleol.

Cyngh. Mark Strong

Aelod y Bwrdd
Yn wreiddiol o Gresford ger Wrecsam, fe raddiodd ym Mhrifysgol Nene gyda BA mewn Celf Gweledol cyn symud i fyw a gweithio yn y Ffindir. Symudoedd i Aberystwyth yn 2000 mae Mark wedi dod yn rhugl yn y Gymraeg ac yn gweithio yn Llyfrgell Cenedlaethol Cymru. Cafodd ei etholi fel Cynghorydd Dref ar gyfer ward y Gogledd yn 2004. Mae’n aelod weithredol o’r gymuned ac yn Gadeirydd Cymdeithas Gofal Ceredigion ac yn cynrychioli Cyngor y Dref ar fwrdd Menter Aberystwyth.

Brendan Somers

Cyngor Dref Aberystwyth

Sue Jones Davies

Cyngor Dref Aberystwyth

Rhodri Morgan

Prifysgol Aberystwyth