Cynhadledd Siarad Busnes

Roedden yn balch iawn i drefnu cynhadledd busnes i Aberystwyth a canolbarth Cymru eleni, am y tro cyntaf!

Roedd y cynhadledd busnes yma yn siawns i chi rhwydweithio gyda nifer fawr iawn o fusnesau gwahanol, siarad gyda ein stondinwyr, ac hefyd ymuno gyda ein gweithdai sydd yn rhedeg trwy’r dydd. Roedd llwyth o weithdai yn ystod y dydd, yn cynnwys trafod y byd digidol, meddalgarwch yn y gweithle, dod i hyd i gyllid a mwy.

Roedd hwn yn digwyddiad sydd yn rhad ac am ddim, a does dim rhaid i chi mynychu’r diwrnod cyfan. Mae croeso i chi ddod am rhyw awr neu ddwy! Mae nifer o weithdai wahanol gyda ni trwy’r dydd, ac hefyd llwyth o stondinwyr i chi siarad gyda.

Roedd hwn yn digwyddiad Menter Aberystwyth ac Aberystwyth ar y Blaen.

Noddwyr: Cyngor Tref Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth ar y Blaen, The EGO, FSB, Busnes Cymru, Menter a Busnes.

TIMETABLE / AMSERLEN

9.30-10.00 – Tea & Coffee / Te a Coffi

10.00– Keynote Address from Rhian Hayward MBE / Agoriad gan Rhian Hayward MBE

10.30Medrus 3 – Menter a Busnes – Rheoli Talent: Ai Pobl yw eich Ased Pwysicaf? (Gweithdy am ddim / free workshop)

10.30Medrus 4 – Lloyds TSB – Fraud Awareness: examining different types and common frauds and how to protect your business. (Gweithdy am ddim / free workshop)

11.10 Medrus 3 – Menter a Busnes – Marketing Together Stronger Together: Getting the most out of your marketing efforts by working together. (Gweithdy am ddim / free workshop)

11.10Medrus 4 – Mind Cymru – Workplace Wellbeing (Gweithdy am ddim / free workshop)

11.50 Medrus 3 – Menter a Busnes – Talent management: Are People Your Most Important Asset? (Gweithdy am ddim / free workshop)

11.50Medrus 4 – InSynch (with Superfast Business Wales) – Social Media Strategy (Gweithdy am ddim / free workshop)

12.30 – Lunch break / Amser cinio

(We recommend Tamed Da, located downstairs from the conference. Tamed Da will be open all day and offer a range of food options. Rydym yn awgrymu Tamed Da, sydd i lawr grisau o’r cynhadledd. Mae Tamed Da ar agor trwy’r dydd, gyda llwyth wahanol o opsiynau bwyd.)

12.50 – Afternoon address Wyn Evans. Tea & Coffee served.

13.00Medrus 3 – Menter a Busnes – Gorau Farchnata Cyd Farchnata: Cael y gorau o’ch ymdrechion marchnata trwy gydweithio (Gweithdy am ddim / free workshop)

13.00Medrus 4 – Paul Callard, Dyfed Powys Police Economic Crime Team – Protecting your business from cybercrime and fraud. (Gweithdy am ddim / free workshop)

13.40Medrus 3 – Gwe Cambrian Web – Website Design: making the most out of your website. (Gweithdy am ddim / free workshop)

13.40 Medrus 4 – Mid Wales Tourism workshop (Gweithdy am ddim / free workshop)

14.20 -16.30 – Networking / Rhwydweithio

16.30 – Event finishes / Digwyddiad yn gorffen

Bydd y stondinwyr ar gael yn ystod y dydd (10yb i 4yp) am sgwrs!

I ARCHEBU LLE: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-siarad-busnes-talking-business-conference-tickets-92722315943

Does dim rhaid i chi archebu lle i ddod, gan bod y digwyddiad yn un rhad ac am ddim.