Gwyliau Pasg: Helfa Trysor 2022

Gwyliau Pasg: Helfa Trysor 2022

Chwilio am rywbeth hwyl i wneud dros gwiliau’r Pasg? Beth am roi cynnig ar ein helfa drysor cryptig? Mae 16 cliw wedi eu cuddio o amgylch Aberystwyth. Mae gan bob cliw lythyren arno, casglwch nhw i gyd, a’u hail-drefnu i ganfod y gair cudd, a chael y cyfle...
Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig

Mae Menter Aberystwyth yn cynnal Cystadleuaeth Ffenestr Nadolig eleni ar gyfer siopau tref Aberystwyth! Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ein digwyddiad Goleuo’r Dref ar y 4ydd o Ragfyr – felly, os hoffech i ni ystyried eich ffenestr – rhowch...
Helfa Trysor Nadolig

Helfa Trysor Nadolig

Mae ein helfa trysor yn ôl! Rydym wedi cyddio 15 ‘Nutcracker’ mewn ffenestri busnesau lleol yn Aberystwyth, ydych chi’n gallu darganfod nhw gyd? Mae’r helfa trysor yn agor ar Dachwedd y 5ed, ac yn rhedeg hyd at 5yh ar Dachwedd y 26ain. I ymgeisio, bydd angen i chi...

Cystadleuaeth Gwisg Ffansi Rhith!

Erbyn hyn, byddwn ni yn mis i ffwrdd o ein Ffair Haf! Dylwn ni fod yn brysyr iawn yn paratoi, cynllunio, hysbysebu; ond yn anffodus, does dim gwybod pryd fydd y digwyddiad yna yn digwydd nawr! Ond, roedd y bwrdd eisiau gwneud rhywbeth hwylus yn ei le. Felly, ni wedi...

Ennillwyr Gwobrau Cyntaf Aber 2019

Y Wobr Werdd – Noddir gan No21 Ennillwr: Llechwedd Mawr Canmoliaeth Uchel: Aber Adventures & Vale of Rheidol Railway Gwobr Profiad Siopa – Noddir gan Aberystwyth ar y Blaen Ennillwr: Spellbound Canmoliaeth Uchel: Hannah Buck Body Piercing & Turn the Page Gwobr...