Mae Prosiect Aber yn fenter adfywio yn Aberystwyth, ac mae’n gwahodd tendrau ar gyfer datblygu gwefan integredig ac “ap” ar gyfer ffonau symudol. Nod y platfform digidol hwn yw darparu gwybodaeth gynhwysfawr am Aberystwyth, gan gynnwys digwyddiadau, gwasanaethau ac atyniadau lleol, i drigolion a thwristiaid.

I ddarllen mwy, ewch i Sell2Wales.