Gwobrau Cyntaf Aber

Mae’r gwobrau wedi eu cynllunio i gydnabod gwaith caled a cyfraniad eithriadol sydd yn cael ei ddangos gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Menter Aberystwyth.

Mae yna deuddeg gwobr gyda pob un wedi ei gynllunio i wobrwyo categoriau gwahanol o berfformiad rhagorol ynghyd â gwobr bellach busnes y flwyddyn. Mae hyd at dri busnes yn y rownd derfynol ar gyfer pob categori ac maent yn cael eu dewis trwy broses ddidoli ceisiadau yn drwyadl cyn llunio rhestr fer ac yna mae’r ennillydd yn cael ei ddewis gan banel o arbenigwyr anibynnol. Gellir gwneud ceisiadau naill ai gan y busnes ei hun neu gan gwsmeriaid/cleientiaid.

Llynedd, cynhaliwyd y gwobrau yn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth gyda tua 130 o westeion o fusnesau a mudiadau lleol ar bigau’r drain i wybod pwy oedd yr ennillwyr yn y 12 categori o Wobrau. Didanodd Ioan Guile, yr MC am y noswaith, y dorf trwy’r gwobrau.

Roedd busnesau a mudiadau o amgylch ardal Aberystwyth yn gallu rhoi cais am wobr oedd yn fwyaf addas i’w busnes nhw, across rhai oedd yn arddangos rhagoriaeth ynddo. Roedd hefyd gwobr Busnes y Flwyddyn gan Prifysgol Aberystwyth ar gyfer yr ymgeisydd mwyaf rhagorol. Gellir gweld y rhestr lawn o’r ymgeiswyr ac ennillwyr o 2019 ar ein gwefan.