Gwobrau Cyntaf Aber 2023: Enwebu ar gyfer Gwobr

Os hoffech ceisio am gwobr, neu enwebu rhywyn arall (boed yn unigolyn, busnes neu mudiad), defnyddiwch y ffurflen isod.