01970 628725 menwww@aber.ac.uk

Menter Aberystwyth

Partneriaeth adfywio ar gyfer Aberystwyth a’r ardal yw Menter Aberystwyth. Mae adfywiad cymunedol yn adeiladu ar yr ethos o gymuned gan annog pobl sy’n byw mewn ardaloedd arbennig i fynd i’r afael â phroblemau sy’n effeithio ar eu cymuned, yn hytrach na dibynnu ar atebion o’r tu allan.

AmdanomEin Gwaith

Digwyddiadau

Wedi Gohirio – Ffair Haf

Yn ol eto am yr ail flwyddyn  – diwrnod llawn hwyl, adloniant, stondinau a mwy! Mwy o fanylion yn dod Gwanwyn 2020.

21ain o Hydref 2020 – Gwobrau Cyntaf Aber 2020

Mae’r gwobrau wedi eu cynllunio i gydnabod gwaith caled a cyfraniad eithriadol sydd yn cael ei ddangos gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Menter Aberystwyth. Ceisiadau yn cau 1af o Orffenaf.

28fed o Dachwedd 2020 –  Goleuo’r Dref

Ar Dachwedd 28fed bydd ein digwyddiad blynyddol yn Aberystwyth, sef Goleuo’r Dref! Mae’r diwrnod yn llawn digwyddiadau a gweithgareddau gwahanol, yn cynnwys marchnad Nadolig, adloniant, reidio mulod, gorymdaith llusernau a llawer mwy! Ewch i’n tudalen Nadolig i weld beth arall sydd ymlaen, a phryd yn ystod y dydd.

Beth mae Menter Aberystwyth yn ei wneud? Pam ydym ni yma? Darganfyddwch mwy amdanom ag am ein amcanion!

Just who are Menter Aberystwyth? Find out about our amazing board members and see just who pulls this all together.

Not sure what we do? Find out more on our What We Do page - including our special events held annually.

You can find out the latest news from Menter Aberystwyth on our website, or subscribe to our newsletter.

Newyddion Diweddaraf

Cewch ddarllen am ein newyddion diweddaraf yma, neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr islaw ar gyfer diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch. Efallai hoffech chi ein dilyn ar Facebook, Twitter ag Instagram, ble byddem yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau a cynlluniau gweithgareddau.

Cystadleuaeth Gwisg Ffansi Rhith!

Erbyn hyn, byddwn ni yn mis i ffwrdd o ein Ffair Haf! Dylwn ni fod yn brysyr iawn yn paratoi, cynllunio, hysbysebu; ond yn anffodus, does dim gwybod pryd fydd y digwyddiad yna yn digwydd nawr! Ond, roedd y bwrdd eisiau gwneud rhywbeth hwylus yn ei le. Felly, ni wedi...

Ennillwyr Gwobrau Cyntaf Aber 2019

Y Wobr Werdd – Noddir gan No21 Ennillwr: Llechwedd Mawr Canmoliaeth Uchel: Aber Adventures & Vale of Rheidol Railway Gwobr Profiad Siopa – Noddir gan Aberystwyth ar y Blaen Ennillwr: Spellbound Canmoliaeth Uchel: Hannah Buck Body Piercing & Turn the Page Gwobr...

Gwobr Newydd: Gwobr Paul James

Mae Menter Aberystwyth yn falch o gyhoeddi gwobr newydd: Gwobr Paul James, i gydnabod bywyd o ymrwymiad i'r gymuned. Rydym wedi derbyn llawer o enwebiadau ar gyfer y diweddar cynghorydd Paul James ar gyfer y wobr "Cyfraniad i'r Gymuned" yn y Gwobrau Cyntaf Aber eleni....

Diolch Arbennig i’n Noddwyr

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cysylltwch â Menter Aberystwyth Heddiw

Cysylltwch