01970 628725 menwww@aber.ac.uk

Menter Aberystwyth

Partneriaeth adfywio ar gyfer Aberystwyth a’r ardal yw Menter Aberystwyth. Mae adfywiad cymunedol yn adeiladu ar yr ethos o gymuned gan annog pobl sy’n byw mewn ardaloedd arbennig i fynd i’r afael â phroblemau sy’n effeithio ar eu cymuned, yn hytrach na dibynnu ar atebion o’r tu allan.

AmdanomEin Gwaith

Digwyddiadau

Rhagfyr 1af –  Goleuo’r Dref

Ar Rhagfyr y 1af bydd ein digwyddiad blynyddol yn Aberystwyth, sef Goleuo’r Dref! Mae’r diwrnod yn llawn digwyddiadau a gweithgareddau gwahanol, yn cynnwys marchnad Nadolig, adloniant, reidio mulod, gorymdaith llusernau a llawer mwy! Ewch i’n tudalen Nadolig i weld beth arall sydd ymlaen, a phryd yn ystod y dydd.

Beth mae Menter Aberystwyth yn ei wneud? Pam ydym ni yma? DArganfyddwch mwy amdanom ag am ein amcanion!

Just who are Menter Aberystwyth? Find out about our amazing board members and see just who pulls this all together.

Not sure what we do? Find out more on our What We Do page - including our special events held annually.

You can find out the latest news from Menter Aberystwyth on our website, or subscribe to our newsletter.

Newyddion Diweddaraf

Cewch ddarllen am ein newyddion diweddaraf yma, neu tanysgrifiwch i’n cylchlythyr islaw ar gyfer diweddariadau yn syth i’ch mewnflwch. Efallai hoffech chi ein dilyn ar Facebook, Twitter ag Instagram, ble byddem yn cyhoeddi mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau a cynlluniau gweithgareddau.

Beth sydd ymlaen i’r Nadolig…

Mae llwyth o ddigwyddiadau yn digwydd cyn Goleuo’r Dref (Aberystwyth), sydd ar y 1af o Ragfyr, 2018. Cyn y diwrnod: 1. Helfa Drysor y Coblynnod – ewch ati i chwilota yn ffenestri siopau’r dref am goblynnod coll Siôn Corn. Dewch o hyd i’r 20 coblyn, a dychwelwch y...

Gwobrau Cyntaf Aber 2018 Terfynwyr ac Ennillwyr

Ar ddydd Gwener y 6ed o Orffennaf, cynhaliwyd Gwborau Cyntaf Aber First Awards yn yr Hen Goleg, Stryd y Brenin, Aberystwyth. Roedd tua 100 o westeion yn bresennol; yn eu plith roedd unigolion o fusnesau lleol ac aelodau o’r gymuned, ynghyd â noddwyr categori a noddwyr...

Diolch Arbennig i’n Noddwyr

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cysylltwch â Menter Aberystwyth Heddiw

Cysylltwch