Categorïau

Mae croeso i chi enwebu neu ceisio am mwy nag un gowbr, ond cofiwch llenwi'r ffurflen i fewn gyda'r gwybodaeth perthansol cywir. Gyda'r gwybodaeth hyn fydd y penderfyniadau yn cael ei gwneud.

DYDDIAD CAU 1AF GORFFENAF 2020

Y Wobr Amgylcheddol

Cydnabod gweithgareddau busnesau, mudiadau ac unigolion lleol sydd yn ymdrechu i wella'r amgylchedd a hyrwyddo arferion cynaladwy.

 

Gwobr Profiad Siopa

Yn gwobrwyo rhagoriaeth o fewn ardal Menter Aberystwyth ifusnesau sydd yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau. A ydych chi wedi derbyn gwasanaeth arbennig, neu gael profiad siopa rhagorol? Rydym eisiau gwybod!

 

Gwobr Bwyd a Diod

Rydym eisiau ymhyfrydu yn yr offrwm o fwyd a diod sydd yn ein ardal. Ar agor i unrhyw un sydd yn gweithio gyda bwyd a diod.

 

Gwobr Annog Cymuned

Amlygu busnesau, mudiadau ac unigolion sydd wedi gwella ein cymuned leol.

 

Gwobr Dathlu Busnes Newydd

Gall cychwyn busnes neu fenter newydd fod yn hynod anodd, felly rydym eisiau dathlu cyflawniad ein busnesau newydd.

 

Gwobr Hybu'r Celfyddydau

Ar agor i unrhyw un sydd yn helpu hyrwyddo y celfyddydau neu perfformio – yn cynnwys grwpiau, cymdeithasau, lleoliadau a hyrwyddwyr.

 

Gwobr "Hapus am Byth"

Mae’r wobr yma ar gael i unrhyw un sydd yn helpu gwneud diwrnod priodas yn un i’w chofio. O leoliadau i bapurach, trin gwallt i arlwywyr, rydym eisiau clywed!

 

Codi Llais dros yr Iaith Gymraeg

Dathlu yr hyrwyddo a’r gefnogaeth o’r Iaith Gymraeg yn yr ardal.

 

Gwobr yr Arwr

Mae'r wobr yma yn cydnabod y rhai sydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau y rhai sydd yn ein cymunedau lleol - heb unrhyw ddisgwyliad am gael eu gwobrwyo na adnabyddiaeth. Rydym eisiau dathlu yr arwyr yma. Gall yr unigolion yr ydych yn ei enwebu gynnwys gweithwyr yn y gwasanaethau argyfwng, GIG, diwydiant gwasanaeth, addysg a.y.y.b.

 

Digwyddiad y Flwyddyn 2019

Rydym ni eisiau i chi, y cyhoedd, i ddewis eich hoff ddigwyddiad o 2019! Gall y digwyddiad fod yn unrhyw beth sydd wedi digwydd yn ardal Menter Aberystwyth (yn fras o Llanrhystud hyd at Eglwysfach). Mae rhestr o ddigwyddiadau gennym o 2019, ond mae opsiwn i chi ychwnaegu rhai eraill hefyd os yr ydym wedi methu rhywbeth!

Pleidleisiwch am 3 digwyddiad drwy glicio yma.

 

Y Brif Wobr

Wedi ei ddewis gan y beirniaid yn ystod Wythnos y Barnu, bydd y Brif Wobr yn cael ei chyflwyno i un o’r terfynwyr yn y gwobrau uchod.