01970 628725 menwww@aber.ac.uk

Categorïau

Mae yna 2 gwobr newydd ar gyfer y Gwobrau Cyntaf Aber 2019! Mae croeso i chi enwebu neu ceisio am mwy nag un gowbr, ond cofiwch llenwi'r ffurflen i fewn gyda'r gwybodaeth perthansol cywir. Gyda'r gwybodaeth hyn fydd y penderfyniadau yn cael ei gwneud.

Y Wobr Werdd

Bydd y wobr yma yn dathlu busnesau, mudiadau neu unigolion sydd wedi cymeryd camau sylweddol yn y misoedd ddiwethaf i wella eu cynaladwyedd, a wedi gweithredu ymarferion buddiol i’r amgylchedd. Hyd yn oed os yw’r newid yn un bychan, byddwn wrth ein boddau yn clywed amdano.

Gwobr Profiad Siopa

Cyfle i rai o’n siopao ardderchog i ddisgleirio. Ar agor i unrhyw fusnes sydd yn gwerthu nwyddau neu gwasanaethau i’r cyhoedd, rydym eisiau clywed am y profiadau siopa gorau yn yr ardal.

Gwobr Bwyd a Diod

Rydym eisiau ymhyfrydu yn yr offrwm o fwyd a diod sydd yn ein ardal. Ar agor i unrhyw un sydd yn gweithio gyda bwyd a diod.

Gwobr Cyfraniad Eithriadol i'r Gymuned

A ydych yn adnabod unigolyn, neu fuses/mudiad sydd yn mynd tw hwnt i’r galw i helpu ein cymuned leol?

Gwobr Dathlu Busnes Newydd

Gall cychwyn busnes neu fenter newydd fod yn hynod anodd, felly rydym eisiau dathlu cyflawniad ein busnesau newydd.

Gwobr Hybu'r Celfyddydau

Ar agor i unrhyw un sydd yn helpu hyrwyddo y celfyddydau neu perfformio – yn cynnwys grwpiau, cymdeithasau, lleoliadau a hyrwyddwyr.

Gwobr "Hapus am Byth"

Mae’r wobr yma ar gael i unrhyw un sydd yn helpu gwneud diwrnod priodas yn un i’w chofio. O leoliadau i bapurach, trin gwallt i arlwywyr, rydym eisiau clywed!

Gwobr yr Iaith Gymraeg

Dathlu yr hyrwyddo a’r gefnogaeth o’r Iaith Gymraeg yn yr ardal.

Gwobr Seren Wib

Gwobr i ddathlu y sawl sydd yn rhoi yr ymdrech ychwanegol yna – gwirfoddolwyr, gweithwyr neu brentisiaid.

Gwobr Croeso Aber

Gwobr twristiaeth a hamdden i gydnabod y cyfraniadau a wneir gan fusnesau a chymuned i wneud Aberystwyth yn gyrchfan wyliau arbennig.

Gwobr Carreg Milltir y Flwyddyn

Yn cydnabod carreg (neu cerrig!) filltir sylweddol sydd wedi eu cyrraedd gan fusnes neu fudiad sefydledig yn 2018 neu 2019. Gweiddwch amdano a gadewch i ni wybod!

Digwyddiad y Flwyddyn 2018

Gwobr newydd am 2019, rydym ni eisiau i chi, y cyhoedd, i ddewis eich hoff Ddigwyddiad o 2018! Gall y digwyddiad fod yn unrhyw beth sydd wedi digwydd yn amgylch Menter Aberystwyth (yn fras o Llanrhystud hyd at Eglwysfach). Mae rhestr o ddigwyddiadau gennym o 2018, ond mae opsiwn i chi ychwnaegu un arall hefyd os ydym wedi methu rhywbeth!

Pleidleisiwch am 3 digwyddiad drwy glicio yma.

Y Brif Wobr

Wedi ei ddewis gan y beirniadwyr yn ystod Wythnos y Barnu, bydd y Brif Wobr yn cael ei chyflwyno i un o’r terfynwyr yn y gwobrau uchod.