Categorïau

Mae croeso i chi enwebu neu ceisio am mwy nag un gowbr, ond cofiwch llenwi'r ffurflen i fewn gyda'r gwybodaeth perthansol cywir. Gyda'r gwybodaeth hyn fydd y penderfyniadau yn cael ei gwneud.

DYDDIAD CAU: 5yh, Dydd Gwened 6ed o Awst 2021

Y Wobr Wyrdd

Caru ein amgylchedd: dathlu mentrau gwyrdd yn y gymuned leol; o un person yn codi sbwriel i gwmni sy’n gosod gwefryddion ar gyfer cerbydau trydan.

 

Gwobr Adwerthu

Yn gwobrwyo rhagoriaeth o fewn ardal Menter Aberystwyth ifusnesau sydd yn gwerthu nwyddau a gwasanaethau. A ydych chi wedi derbyn gwasanaeth arbennig, neu gael profiad siopa rhagorol? Rydym eisiau gwybod!

 

Gwobr Bwyd a Diod

Dathlu bariau, caffis a bwytai a phrif gogyddion sydd wedi rhagori yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

 

Gwobr Annog Cymuned

Amlygu busnesau, mudiadau ac unigolion sydd wedi gwella ein cymuned leol.

 

Gwobr Dathlu Busnes Newydd

Gall cychwyn busnes neu fenter newydd fod yn hynod anodd, felly rydym eisiau dathlu cyflawniad ein busnesau newydd.

 

Gwobr Hybu'r Celfyddydau

Ar agor i unrhyw un sydd yn helpu hyrwyddo y celfyddydau neu perfformio – yn cynnwys grwpiau, cymdeithasau, lleoliadau a hyrwyddwyr.

 

Gwobr am Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg

Yn agored i unigolion (gan gynnwys dysgwyr) busnesau a sefydliadau sy’n dathlu ac yn cefnogi’r Gymraeg yn yr ardal.

 

Gwobr yr Arwr

Mae'r wobr yma yn cydnabod y rhai sydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i fywydau y rhai sydd yn ein cymunedau lleol - heb unrhyw ddisgwyliad am gael eu gwobrwyo na adnabyddiaeth. Rydym eisiau dathlu yr arwyr yma. Gall yr unigolion yr ydych yn ei enwebu gynnwys gweithwyr yn y gwasanaethau argyfwng, GIG, diwydiant gwasanaeth, addysg a.y.y.b.

 

Gwobr Cyfryngau Cymdeithasol

Yn agored i unrhyw un sy’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eu busnes neu sefydliad.

 

Gwobr Gwytnwch Busnes

Dathlu busnesau sydd wedi dangos gwytnwch a’r gallu i addasu i amgylchiadau newidiol/heriol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

 

Y Brif Wobr

Wedi ei ddewis gan y beirniaid yn ystod Wythnos y Barnu, bydd y Brif Wobr yn cael ei chyflwyno i un o’r terfynwyr yn y gwobrau uchod.