01970 628725 menwww@aber.ac.uk

Gwobrau Cyntaf Aber

RYDYM WRTHI YN CYNLLUNIO AR GYFER Y GWOBRAU CYNTAF ABER - DYMA BETH DIGWYDDODD YN 2019!

Dydd Gwener 28fed Mehefin 2019 - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Mae’r gwobrau wedi eu cynllunio i gydnabod gwaith caled a cyfraniad eithriadol sydd yn cael ei ddangos gan unigolion, sefydliadau a busnesau yn ardal Menter Aberystwyth.

Mae 12 gwobr gyda pob un wedi ei gynllunio i wobrwyo categoriau gwahanol o berfformiad rhagorol, ynghyd â gwobr Busnes y Flwyddyn. Mae hyd at dri busnes yn y rownd derfynol ar gyfer pob categori ac maent yn cael eu dewis trwy broses ddidoli trwyadl cyn llunio rhestr fer, ac yna mae’r ennillydd yn cael ei ddewis gan banel o arbenigwyr anibynnol. Gellir gwneud enwebiad naill ai gan y busnes ei hun neu gan gwsmeriaid/cleientiaid.

Llynedd, cynhaliwyd y gwobrau yn yr Hen Goleg gyda tua 100 o westeion o fusnesau a mudiadau lleol ar bigau’r drain i wybod pwy oedd yr ennillwyr yn y 10 categori o Wobrau. Diddanodd Ioan Guile, yr MC y gynulleidfa, y dorf  yn ystod y gwobrwyo.

Os hoffech ymgeisio neu enwebu rhywun am unrhyw un o’n 12 gwobr eleni, defnyddiwch y botymau isod.

NEWYDD am 2019!

Byddem wrth ein bodd yn dathlu'r digwyddiadau gwych sy'n digwydd yn ardal Menter Aberystwyth, ac rydym yn gofyn i'r cyhoedd, yn hytrach na’r beirniaid, benderfynu ar hwn. Felly cofiwch pleidleisio heddiw!