01970 628725 menwww@aber.ac.uk

Digwyddiad o 2019 – Event of 2019

Gwobr dewis cyhoeddus i ddathlu y nifer o ddigwyddiadau yn 2019, yn ardal Menter Aberystwyth. Gallwch bleidleisio hyd ar 1af o Awst, 2020. Pleidleisiwch am eich top 3.

A public choice award to celebrate the events of 2019 in the Menter Aberystwyth area. Voting open until the 1st of August 2020. Please vote for your favourite 3.

Dewiswch hyd at 3 o'r digwyddiadau isod - Please select up to 3 of your favourite events.

*Nodyn – Mae Big Tribute yn noddi’r digwyddiad yma eleni, ac felly nid ydynt yn gymwys i fod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr.
*Note – The Big Tribute Festival are sponsoring this category for 2020, and are therefore not eligible to be shortlisted for the award.