Digwyddiad o 2019 – Event of 2019

Gwobr dewis cyhoeddus i ddathlu y nifer o ddigwyddiadau yn 2019, yn ardal Menter Aberystwyth. Gallwch bleidleisio hyd at 26/10/2020. Pleidleisiwch am eich top 3.

A public choice award to celebrate the events of 2019 in the Menter Aberystwyth area. Voting open until 26/10/2020. Please vote for your favourite 3.

Dewiswch hyd at 3 o'r digwyddiadau isod - Please select up to 3 of your favourite events.

*Nodyn – Mae Big Tribute yn noddi’r digwyddiad yma eleni, ac felly nid ydynt yn gymwys i fod ar y rhestr fer ar gyfer y wobr.
*Note – The Big Tribute Festival are sponsoring this category for 2020, and are therefore not eligible to be shortlisted for the award.